Activiteiten

Lezingen en Workshops

Agenda openbare bijeenkomsten

Zomercursus in de Haute Marne, Frankrijk

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid

In de oudheid, voor het begin van onze jaartelling, werden de lichamelijke aandoeningen en de gemoedsaandoeningen allebei beschouwd als een belemmering om je werkelijk gelukkig te voelen. Zowel de geneeskunde als de filosofie stonden daarom in functie van geluk, dat wilde zeggen: van gezondheid en gemoedsrust, ofwel: een gezonde geest in een gezond lichaam. De arts kende min of meer de oorzaak van ziekte en lichamelijke pijn; de filosoof kende de oorzaak van de gemoeds-aandoeningen als woede, angst e.d. helemaal.


In deze cursus lezen en bespreken we korte teksten van een enkele Griekse en Romeinse filosofen uit de Oudheid. Seneca over de woede, Epicurus over geluk, Epictetus over angst…..


Maar we gaan er vooral vanuit eigen voorbeelden en ervaringen kritisch naar kijken. Wat is waar? Heeft de stoïcijnse filosofie gelijk? En vooral: hoe kun je die filosofie in praktijk brengen?

 

Voor meer informatie en aanmelden zie hier